img
img
img
ชุดเซทกล่อง ZhugeLiangz TV Epic
1,500 coin
Sticker ZhugeLiangz TV + กล่องสุ่มระดับ Epic อย่างละ 1 ชิ้น ( รายได้ส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งให้ ZhugeLiangz TV / 1,500 Coin = 500 บาท )
img
img
ชุดเซทกล่อง ZhugeLiangz TV Rare
900 coin
Sticker ZhugeLiangz TV + กล่องสุ่มระดับ Rare อย่างละ 1 ชิ้น ( รายได้ส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งให้ ZhugeLiangz TV / 900 Coin = 300 บาท )
img
img
สติ๊กเกอร์ ZhugeLiangz TV
150 coin
สติ๊กเกอร์ ZhugeLiangz TV 1 ชิ้น ( รายได้ส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งให้ ZhugeLiangz TV / 150 Coin = 50 บาท )